Proč mít vlastní Green Office?

Pomůžeme vám založit a úspěšně vést vlastní Green Office (GO) přímo na vaší univerzitě či škole.

Společně tak přeměníme vaši instituci na environmentálně odpovědnou a budeme ke stejnému kroku inspirovat i druhé. V 21. století se setkáváme s mnoha výzvami, jednou z nich je i udržitelnost naší spotřeby a fungování lidské společnosti s ohledem na zachování přírodních zdrojů a krás. Kancelář pro udržitelnost, zelená kancelář neboli “Green Office“ má za úkol postavit se těmto výzvám. Reflektovat moderní přístupy k péči o životní prostředí a odpovědný životní styl je hlavní cíl GO.Naše činnost v rámci Green Office 21

Analyzovat a přizpůsobovat budovy univerzit, škol, kolejí a jídelen podle moderních přístupů k předcházení vzniku odpadů, ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů a energií.

Rozvíjet a koordinovat jednotlivé projekty, starat se o jejich široký dopad a kontinuitu.

Propojovat a vytvářet komunitu aktivních studentských spolků i jednotlivců a zaměstnanců.

Spolupracovat s dalšími zelenými kancelářemi, vedením univerzit, škol a externími partnery.

Sdílet proaktivní přístup jednotlivých institucí a budovat viditelné CSR v oblasti péče o jejich prostředí a kulturu.

about-greenforet-img
1

Zelených kanceláří v ČR

25+

Zelených kanceláří v Evropě

45+

Zelených kanceláří ve světě

Co děláme?

Vytváříme enviro projekty a kampaně

pro vzdělávací a ubytovací zařízení (univerzity, školy, koleje, menzy a jídelny).

Školíme

zaměstnance a studenty o uvědomělé spotřebě a konceptu “Zero Waste“, snižujeme veškeré plýtvání.

Pomáháme

školám a univerzitám nastavit nová pravidla a utvořit environmentální kulturu celé instituce.

Budujeme

klientům CSR v oblasti péče o životní prostředí.

Vzděláváme se

Neustále se vzděláváme a zajímáme se o aktuální dění v našem oboru, projekty a kampaně stále rozvíjíme.

Vytváříme enviro projekty a kampaně

pro vzdělávací a ubytovací zařízení (univerzity, školy, kole, menzy a jídelny).

Možnosti spolupráce

cause-img-1

JEDNORÁZOVÁ

Délka: 5 dní

Cíle:samostatná analýza a její vyhodnocení, vytvoření ročního a dlouhodobého plánu včetně rozpočtů, samostatné vedení Green Office

Popis: školení - předání funkčního modelu provozu Green Office, seznam aktivit a postup jak je realizovat

Tým: určete si alespoň 3 osoby, které se budou podílet na vedení GO, školení je pro celý tým

Cena: dle domluvy zda se jedná pouze o jedno školení nebo kombinace s pravidelným mentoringem

cause-img-1

KRÁTKODOBÁ

Délka: 6 -8 měsíců

Cíle:vytvoření ročního programu a výhledu na další roky, předání postupů a práce s komunitou, samostané pokračování vedení GO.

Popis: společná analýza prostředí, společné nastartování Green Office a zahájení aktivit.

Tým: budeme dočasnými členy GO týmu - stále je třeba mít alespoň 2 osoby, které se budou vedení GO věnovat.

Cena: měsíční platba dle domluveného rozsahu spolupráce

cause-img-1

DLOUHODOBÁ

Délka: 12 a více měsíců

Cíle: cílem je rozjet řadu aktivit v průběhu prvního roku, pro vás pak zůstává role udržování a rozvoj zavedených projektů, práce s komunitou.

Popis: společná analýza, nastartování Green Office a vedení aktivit v průběhu prvního roku.

Tým: jsme plně integrování do vedení GO, doplníme váš tým o 1 až 2 osoby, stále je potřeba minimálně 1 osoba z vaší strany.

Cena: měsíční platba dle domluveného rozsahu spolupráce

cause-img-1

MENTORING

Délka: dle počtu hodin mentoringu
Cíle: rozvoj projektů a přístupu k jejich vedení

Popis: jsme vaši parťáci, sdílíme s vámi úspěchy i neúspěchy a hledáme společně cestu jak Green Office stále rozvíjet

Tým: stojíme při vás, kdykoliv bude třeba

Cena: dle domluvy zda se jedná pouze o jedno školení nebo kombinace s pravidelným mentoringemmám zájem o spolupráci

KDO JSME?

collection-img-1

Jana Půlpánová

Během studií na ČZU jsem se věnovala environmentálním projektům zaměřeným přímo na kampus univerzity. Po absolvování VŠ jsem se chtěla k enviro projektům opět vrátit a v roce 2018 jsem iniciovala založení první Green Office v ČR.

collection-img-4

Tomáš Heller

Jsem čerstvým absolventem trvale udržitelného rozvoje a na léta studií mám ty nejlepší vzpomínky. Proto jsem rád, že moje práce je stále spojena s univerzitním životem a environmentální problematikou.


collection-img-2

Jakub Novotný

Vystudoval jsem andragogiku na FF UK v Praze. Jsem rád, že své zkušenosti ze vzdělávání můžu využít právě v Green Office a rozvíjet tak smysluplné environmentální projekty v ČR.collection-img-2

Jana Míšková

Vystudovala jsem ekologii a ochranu přírody. Environmentální projekty jako je Green Office považuji za jednu z cest k trvale udržitelné společnosti a vidím v nich svou příležitost přispět ke zlepšení stavu životního prostředí.

collection-img-2

Andra Nistor

Na VŠCHT jsem se jako výzkumnice zabývala tím, jak vylepšit tepelně izolační materiály, kterými zateplujeme naše domy. Svůj výzkum jsem postupně směřovala od plastů k bioplastům a i v osobním životě hledala přístupy, jak můžu já jako jednotlivec přispět ke zlepšení životního prostředí. Green Office byl pro mě dalším jasným krokem! Spojuje mojí lásku k přírodě a univerzitnímu prostředí.

collection-img-2

Alexandra Seidlová

Jsem postgraduální studentkou geografie na PřF UK. Environmentální problematika a univerzitní prostředí jsou mi proto velmi blízké.

collection-img-2

Alena Bendová

Studium sociální a kulturní ekologie mě přivedlo k aktivnímu přístupu k ochraně přírody a toto téma mě provází celý život. Beru to spíše jako poslání a snažím se změnit věci, které můžu sama u sebe, a potažmo i u druhých prostřednictvím environmentálního vzdělávání ovlivnit. Věnuji se ochraně divoké přírody a zvířat skrze projekty spolku Prales dětem. Mým druhým domovem je indonéský prales, kde mám za sousedy třeba divoké orangutany. Motivací je mi nezměrná krása a rozmanitost přírody, kterou stojí za to ochránit víc než cokoliv jiného

Blog

upcoming-events-img-1

Jaké univerzity a školy už mají svůj Green Office?

Historicky první Green Office (GO) byl založen na univerzitě v Maastrichtu (Nizozemsko) v roce 2010. Od té doby byl koncept (model) GO přejat mnohými evropskými univerzitami. V roce 2015 byli tvůrci konceptu Green Office z neziskového sociálního podniku rootAbility oceněni v Japonsku cenou UNESCO v oblasti vzdělání a udržitelného rozvoje. Výhodou celého konceptu je...

celý článek
upcoming-events-img-2

Inspirace pro udržitelný a zero waste život

Chcete začít u sebe? Potřebujete inspirovat a načerpat informace o tom , jak minimalizovat odpad ve vaší domácnosti, jak se chovat jako odpovědný spotřebitel. Chcete si vyrobit doma vlastní kosmetiku či prací prostředek Podívejte se odkazy níže a dozvíte se více.

celý článek

Kontakt

Data z formuláře jsou uchovávána pouze pro interní potřeby společnosti a nebudou poskytována třetím osobám. V případě, že si nepřejete, aby se data uchovávala prosím napište nám na náš email a data budou vymazána.