GREEN OFFICE

JAKÉ UNIVERZITY A ŠKOLY UŽ MAJÍ SVŮJ GREEN OFFICE?

Historicky první Green Office (GO) byl založen na univerzitě v Maastrichtu (Nizozemsko) v roce 2010. Od té doby byl koncept (model) GO přejat mnohými evropskými univerzitami. V roce 2015 byli tvůrci konceptu Green Office z neziskového sociálního podniku rootAbility oceněni v Japonsku cenou UNESCO v oblasti vzdělání a udržitelného rozvoje. Výhodou celého konceptu je jeho univerzálnost. Jednoduše si ho s pomocí odborného poradce můžete upravit, aby vyhovoval potřebám vaší instituce. V tomto článku si krátce představíme jaké univerzity u nás a ve světě se již mohou pochlubit vlastní “zelenou kanceláří“. Kdo bude další? Vy?

Mapa “zelených kanceláří“ v Evropě: ZDE

V ČR

Green Office KaM na ČZU – první oficiální kancelář pro udržitelnost kolejí a menzy v České republice, ČZU v Praze. Udržitelný Palacký – studentská iniciativa pro udržitelnost na univerzitě Palackého v Olomouci. SPOLU na ČZU - studentský klub pro udržitelnou živoucí univerzitu na ČZU v Praze 2012-2015.


ve Světě (příklady):

Maastricht, NL – zakladatelé konceptu Green Office, iniciátoři a organizátoři udržitelných projektů, kteří propojují studenty, univerzitní zaměstnance, vědecké pracovníky a odborné poradce. Utrecht, NL - jeden z prvních Green Office - spolupráce studentů a zaměstnanců pod záštitou vedení univerzity. Wageningen, NL - udržitelnost a CSR , Green Office od roku 2010 – začátky agentury a postupné vytvoření zázemí v rámci univerzitních pracovníků a dobrovolné činnosti studentů. Göteborg, SWE – zařazení udržitelnosti do všech studijních oborů a života studentů, studentská unie pro udržitelnost KU Leuven, BE - propojení aktivit studentů, pedagogů a dobrovolníků. Oxford, UK – snižování negativních dopadů univerzity na životní prostředí se zaměřením na energeticky úsporná řešení v budovách, v dopravě a využívání obnovitelných zdrojů energie. Harvard, USA - Green Harvard se zvučným heslem „Náš kampus je živou laboratoří“. The University of Alaska Fairbanks, USA - jejich plán vytvořen agenturou Brendle Group.